MIRËSEVINI NË OLEUM TRANSPORTI!

Përse duhet të na zgjidhni ne

CILËSI

Cilësia dhe motoja jonë e plotësimit të nevojave të klientit me një staf dinamik dhe të kualifikuar është themeli i punës sonë.

PARAMETRAT

Plotësimi i parametrave teknike të fushës, është një prioritet i yni, si për nevojat që nga Legjislacioni Shqiptar ashtu edhe për klientët tanë

KOHA E SHËRBIMIT

Koha e shërbimit është një element kyc që ne na jep avantazh konkurrues për shkak edhe të faktorëve të mësipërm.

TRANSPORTI

Gjithashtu ofrojmë transportin e nënprodukteve tona të naftës, benzinës, koksit, solarit etj deri të konsumatorëve finale.

Qysh prej fillimit te punes se saj, u pa si aktivitet primar, ofrimi i sherbimeve te transportit tek kompanite nafte nxjerrese dhe perpunuese, te naftes bruto dhe nenprodukteve te saj.

Gjithashtu si pjese e plotesimit te nevojave te shoqerive te lidhura, ofrojme transportin e nenprodukteve tona te naftes, benzines, koksit, solarit etj deri te konsumatoret finale.

KLIENTËT TANË